COVID-19 को रोकथाम र नियन्त्रणमा उच्च सतर्कता अपनाई आवश्यक तयारी गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु सबै लाई परिपत्र /

COVID-19 को रोकथाम र नियन्त्रणमा उच्च सतर्कता अपनाई आवश्यक तयारी गर्न गााउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु सबै लाई परिपत्र /