No Images Found

६० वर्ष माथिका नागरिकलाई उपचारमा ५० प्रतिशत छुट हुने – छुट हुने अस्पतालको बिवरण सहित

सरकारले ६० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई उपचार तथा स्वास्थ्य सेवामा अस्पतालले ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेको जेरियाट्रिक (ज्येष्ठ नागरिक) स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन...