स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्यो संघ अन्तर्गत समायोजन भएका हे.अ., अहेव र स्टाफनर्सको पदस्थापना(पूर्ण लिस्ट सहित) !

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आज संघ अन्तर्गत समायोज भएका नेपाल स्वास्थ्य सेवा हे.ई अन्तर्गतका हेल्थ असिस्टेन्ट र अहेव  साथै Nursing समुह अन्तर्गत स्टाफनर्सहरुको पदस्थापना गरेको छ / पदस्थापना हुनेहरु सम्पूर्णलाई...