निःशुल्क वितरण गरिदै आएका औषधिहरु खान अयोग्य रहेको तथ्य फेला !(औषधिको लिस्ट सहित)

सरकारले निःशुल्क वितरण गर्दै आएका केही औषधि खान अयोग्य रहेको पाइएको छ । बढी प्रयोगमा आउने र जीवनभर सेवन गर्नुपर्ने प्रकारका औषधिहरू खान अयोग्य रहेको फेला परेको हो । नयाँ...