बोलपत्र केन्द्रमा, खरिद जिल्लामा कार्यविधि निर्देशिका २०६६

पुरा निर्देशिका हेर्न वा डाउनलोड गर्न तल जानुहोस : [embeddoc url="http://plugin.test/wp-content/uploads/2019/09/CBLP-Guidelines1.pdf" download="all" viewer="google" text="Download गर्नुहोस "]