No Images Found

अस्पतालमा कोभिड केयर युनिट भएका नेपाल भरिका अस्पतालहरुको बिवरण /

COVID-19 Care Unit संचालनमा रहेका नेपाल भित्रका अस्पतालहरुको बिवरण : क्र.स प्रदेश अस्पतालको नाम 11Birat Medical College Teaching Hospital21Nobel Medical College Teaching Hospital32National Medical College, Birgunj42Janaki Medical College, Janakpur5BagmatiKathmandu University...