No Images Found

आईशोलेशनमा हुदा मानसिक स्वास्थ्यको कसरि ख्याल गर्ने ?

को संक्रमण भएका ८०–८५ प्रतिशत व्यक्तिहरुमा सामान्य लक्षणहरु मात्र हुन्छन्। उनीहरु प्रायः होम आइसोलेसन र केही आइसोलेसन केन्द्रमा हुन्छन् । प्रायः परिवारका धेरै सदस्य आइसोलेसनमा रहेका हुन्छन्। यस्तो बेलामा उनीहरुमा...