No Images Found

कोरोना संक्रमण रोकथामका लागी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अपनाएका मुख्य ६ वटा रणनीतिहरु !

कोरोना संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्य व्यवस्थित गर्नका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अपनाएका मुख्य ६ वटा "T" रणनीतिहरु पहिलो टी : ट्राभल रेष्ट्रिक्सन यसको लागि आवतजावत बन्द गर्ने नै...