नयाँ स्वास्थ्य मन्त्री लाई जनस्वास्थ्य अधिकृतको ६ बुदे खुला पत्र !

माननीय मन्त्री ज्यू, हाल म अमेरिको एक प्रसिद्ध एल विश्वविद्यालयमा स्वास्थ्य नीति विषय अध्ययन गर्दैछु। पेसाले म स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत जनस्वाथ्य अधिकृत पदमा कार्यरत छु। यद्यपि, हाल म अध्ययन...