स्वास्थ्यको बाकी समायोजन : प्रशासनलाई जिम्मा ३५०० लाई पहिलेकै स्थान !

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको कर्मचारी समायोजन गुनासो समाधान समितिले मात्र कर्मचारीहरुको समायोजन गर्दा  धेरै दिन लाग्ने भएपछि आइतबारबाट उक्त जिम्मेवारी कर्मचारी प्रशासनलाई दिइने भएको छ । स्वास्थ्य तथा...