मासिक प्रतिवेदनमा अब क्षयरोगको नया Tally Sheet अनिवार्य गर्न परिपत्र /(Tally Sheet सहित )

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रलायले एक पत्र लेख्दै क्षयरोग कार्यक्रममा प्रगतिलाई चुस्त र त्रुटी रहित बनाउनका लागी देश भरिका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्था मार्फत मासिक प्रगति प्रतिवेदन HMIS 9.3 तयार गर्दा क्षयरोग...