No Images Found

संघ तथा प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको कार्य बिवरण (TOR)

संघियता स्थापन संगै तिन तहका सरकार स्थापना संगै नेपाल सरकार माताहरका बिभिन्न कार्यालय, निकायहरुको तहगत कार्यविवरणहरु पनि हेर फेर गरिएका छन / त्यसै अनुरुप स्वास्थ तर्फ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय...