स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्बजनिक गर्यो अनमि पदको दरबन्दी ! स्वास्थ्य चौकी अनुसार फरक तह रहने!

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नेपाल स्वासथ्य सेवा, जनरल नर्सिंग तथा कम्युनीटि नर्सिंग समुहको स्वास्थ्य चौकी तर्फको ४/५/६ अनमी पदकोसाबिक र प्रस्तावित दरबन्दी सार्बजनिक गरेको छ / सार्बजनिक दरबन्दी स्थानीय तहका...