सबै स्वास्थ्य संस्था बाट नियमित खोप सेवा अनिवार्य संचालन गर्न बिभागको मार्ग्दर्शन सहित परिपत्र !

काठमाडौं–लकडाउनको अवस्थामा नियमित खोप सेवा सञ्चालन हुने भएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागले पत्र पठाएर ७ वटै प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनलाय, प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र र ७७ वटै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यलयलाई...