परिवार नियोजन सेवाको राष्ट्रिय कार्यनिती २०६८

नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय ले परिवार नियोजन कार्यक्रमको परिवार नियोजन सेवाको राष्ट्रिय कार्यनिती २०६८ यस भित्र के के छन ? बर्तमान स्थिति समस्या र चुनौती कार्यनीतिको आबश्यकता दीर्घकालीन उदेश्य तथा...