No Images Found

परिवार नियोजन सेवाको राष्ट्रिय कार्यनिती २०६८

नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय ले परिवार नियोजन कार्यक्रमको परिवार नियोजन सेवाको राष्ट्रिय कार्यनिती २०६८ यस भित्र के के छन ? बर्तमान स्थितिसमस्या र चुनौतीकार्यनीतिको आबश्यकतादीर्घकालीन उदेश्य तथा लक्ष्यहरुनीतिहरुकार्यनीतिहरुसंस्थागत बय्बस्थाहरुआर्थिक पक्षहरुआदि...