No Images Found

वाइल्ड पोलियो भाइरस टाइप – ३’ संसारबाट उन्मुलन-WHO

काठमाडौँ, ।  विश्व स्वास्थ्य संगठनले ‘वाइल्ड पोलियो भाइरस टाइप – ३’ संसारबाट उन्मुलन भएको घोषणा गरेको छ । पोलियो गराउने तीनवटा भाईरसमध्येको एक टाइप – २ सन् २०१५ मै उन्मुलन...