No Images Found

प्रयोगशालाका कर्मचारीको जोखिम भत्ता बारे स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिपत्र (स्थायीलाई २५% दिईने)

गत बर्ष नेपाल सरकारका सम्पूर्ण कर्मचातीहरुले पाउदै आएको बिभिन्न शिर्षकका भत्ता कटैती भएको थियो /यस संगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समय देखि प्रयोगशालामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको जोखिम भत्ता समेत कटैती भएको थियो...