No Images Found

बजेट रोक्का सम्बन्धि स्वास्थ्य मन्त्रालयको जरुरि परिपत्र / कार्यक्रम स्वीकृति लिन सचिव स्तरको निर्णय लिनुपर्ने /

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाले एक परिपत्र जारि गर्दै माताहतका कार्यालयहरु का चैत्र 20 २०७६ सम्म संचालन भएका वा गरेका कार्य बाहेक अन्य थप नगर्न भनेको...