No Images Found

भेरो सेल खोप प्रयोग तथा संचालन सम्बन्धि अन्तरिम मार्गदर्शन २०७८

स्वास्थ्य सेवा बिभाग, परिवार कल्याण महाशाखाले नेपाल मा संचालन भै रहेको कोभिड-१९ बिरुद्दको खोप अभियानका लागि केहि परिमार्जन सहित "भेरो सेल खोप प्रयोग तथा संचालन सम्बन्धि अन्तरिम मार्गदर्शन २०७८" २०७८...