No Images Found

झुट्ठा अफबाह/भ्रम फैलाए कस्तो सजाय हुन्छ ? कानुनले के भन्छ ?

भ्रम फैलाएमा सजायँ हुने कानुनी व्यवस्था समेत छ। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद-२ ‘सार्वजनिक शान्ति विरुद्धका कसूर’ मा त्यसको व्यवस्था गरिएको छ। अफबाह फैलाउनेबारे कानुनमा यस्तो भनिएको छ :...