No Images Found

महामारीमा स्वास्थ्यकर्मीको योगदान अनि राज्यको मुल्यांकन : धैर्यताको बाध नटुटोस !

स्वास्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मीलाई COVID19 संक्रमण पहिचान, उपचार तथा रोकथाम वापत प्रोत्साहन स्वरुप दिने भनेको जोखिम भत्ता निर्देशिका २०७७ आयो र यसपछि यो निर्देशिका बमोजिम त हामी सबै स्वास्थ्यकर्मी COVID 19...