No Images Found

स्वास्थ्यकर्मी समायोजन मिलानको निवेदन दिने समय थप :सूचना सहित

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले समायोजन नभएका, भएका र मिलान गर्न चाहने कर्मचारीसँग निवेदन माग गरेको छ। इच्छुक कर्मचारीले फागुन १ देखि १६ गतेसम्म समायोजन र मिलानका लागि निवेदन दिन सक्ने...