No Images Found

स्वास्थ्य सेवा विभाग र औषधि व्यवस्था विभाग खारेज गरिने: राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्र स्थापना हुने /

सरुवा रोगहरूको नियन्त्रण तथा रोकथाम र अन्य स्वास्थ्य विपद् व्यवस्थापन गर्न ‘राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्र’ स्थापना गरिने सरकारले राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्र (एनसिडिसी) स्थापना गर्ने तयारी थालेको छ । कोरोना भाइरस...