९ वटा सुचिमा स्वास्थ्यकर्मीको समायोजन सच्यायो स्वास्थ्य मन्त्रालयले( पत्र तथा पूर्ण सुची समेटिएको)

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले समायोजनमा गुनासो गरेका ३ सय २५ जना स्वास्थ्यकर्मीको समायोजन सच्चयाएको छ।सुचीमा मन्त्रालयले समायोजन सच्याउन माग गरेका स्वास्थ्यकर्मीहरुको विवरण तथा पत्रहरु समेत सार्बजनिक गरेको छ / यस...