No Images Found

समायोजन मिलानको प्रक्रिया अघि बढेको सम्बन्धि मन्त्रालयको सूचना /

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालाले समायोजन मिलान सम्बन्धि व्यवस्थाका लागि स्वास्थ्यकर्मी हरु बाट माग गरिएको अनलाईन आवेदन अनुसार निर्धारित समयमा रितपूर्वक आएका निवेदन उपर कारवाही भै रहेको र सो बिषयमा मन्त्रालयमा...