No Images Found

स्वास्थ्यकर्मी लगायतले भर्ने कार्य सम्पादन मुल्याकन फारामहरु ( पिडिएफ फायल सहित )

कर्मचारीलाई सुम्पेको काम सम्पन्न गर्नु नै कार्यसम्पादन हो । सो काम दक्षता र प्रभावकारितापूर्वक गर्नुपर्छ । कार्य सम्पादन भनेको क्षमता र उत्प्रेरणाको परिणाम हो । कुनै पनि कर्मचारीलाई तोकिएको जिम्मेवारी के...