No Images Found

आब २०७६/०७७ को सम्पत्ति बिवरण बुझाउने बारे संघीयको जरुरि सूचना / कसले कहाँ कहाँ बुझाउने ?

आब २०७६/०७७ को सम्पत्ति बिवरण बुझाउने बारे संघीयको जरुरि सूचना / हेरौ सम्पत्ति बिवरण बुझाउने सम्बन्धि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रसासन मन्त्रालय ले जारि गएको सूचना :-