Thursday, November 26, 2020

Tag: स्थानीय तह

सरकारले गर्यो स्थानीय तहको वर्गीकरण : तपाई बसेको ठाउ दुर्गम कि सुगम ?(७५३ तहको विवरण)

सरकारले गर्यो स्थानीय तहको वर्गीकरण : तपाई बसेको ठाउ दुर्गम कि सुगम ?(७५३ तहको विवरण)

काठमाण्डौ – सरकारले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई वर्गीकरण गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । राज्य पुनर्संरचनापछि पहिलो ...

स्थानीय तहका कर्मचारी सरुवा गर्न मापदण्ड बन्ने !

स्थानीय तहका कर्मचारी सरुवा गर्न मापदण्ड बन्ने !

काठमाडौं । सरकारले स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई निश्चित आधार र मापदण्ड बनाएर सरुवा गर्ने भएको छ । आज राज्य व्यवस्था ...

स्वास्थ्य मन्त्रालयको समायोज संसोधन सुची – ९,१०,११

स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माण तथा सेवा सञ्चालन सम्वन्द्धी कार्यबिधी , २०७५ (प्रथम संशोधन,२०७६)

स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास््य सेवा केन्द्र ननमााण तथा सेवा सञ्चालन सम्वन्द्धी कायानवनध, २०७५ (प्रथम संशोधन,२०७६) प्रस्तावना: नेपालको संनवधानको धारा ३५ ...

NCASC कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७६_०७७

राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका कार्यक्रमहरुको लागि संचालन मार्गदर्शन आ.व. २०७६/०७७

परिचय नेपालमा एचआईभी केन्द्रिकृत महामारीको रुपमा रहेको छ । ८० प्रन्द्तशत भरदा वढी एचआईभीको संक्रमण मन्द्हला- पुरुष न्द्वच हुने असुरन्द्ित ...

Categories

Subscribe Us To Get Updated

Loading

Contact


[email protected]

+977-9840761934 Kathmandu,Nepal
[more]

हाम्रो बारे

जनस्वास्थ्य सरोकार(PHC) नेपालका तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा :अध्ययन/काम गर्दै गरेका युवा जनस्वास्थ्यकर्मीहरु द्वारा संचालित एक लोकप्रिय स्वास्थ्य सरोकारका बिषयका जानकारी,सामाग्री अबसर आदिको सहज/सरल रुपमा पुर्याउने वेवसाइट हो /

[थप…]

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.