महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिवस २०१९ मनाउन नारा सहित परिपत्र / (पत्र सहित)

हरेक बर्ष झैँ यस बर्ष पनि अन्तराष्ट्रिय स्वयंसेवक दिवस डिसेम्बर ५ को अबसरमा नेपालमा पनि महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविका दिवस मनाउदै आएको र यस बर्ष पनि  महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिवस मस्नावास्उथ्नय...