No Images Found

यसैबर्ष देखि नवजात शिशुलाई ‘भिटामिन-के’ कार्यक्रम सुरुहुदै /

काठमाडौँ, सरकारले यसै आर्थिक बर्ष देखि नवजात शिशुका लागि ‘भिटामिन -के’  पनि दिने भएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखा अन्तरगर्तका खोप शाखा प्रमुख डा झलक शर्मा गौतमले...

अनुसूची – १८ विभागीय सजायको आदेशको निर्णयको नमूना

नियम १०८ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) विभागीय सजायको आदेशको निर्णयको नमूना श्री ………………….. स्वास्थ्य मन्त्रालय । विभाग । केन्द्र । महाशाखा ।   कार्यालयका श्री …………………….ले गरेको सजायको आदेशको...