No Images Found

म्याग्नसले उत्पादन गरेको न्युन गुणस्तरको औषधि बजारबाट फिर्ता गर्न विभागको निर्देशन

चर्चित नेपाली औषधि उत्पादक कम्पनी म्याग्नस फर्माले उत्पादन गरेको फंगल्स समस्यामा प्रयोग हुने इरोगोनोल–२०० ब्राण्ड नामको औषधि इट्राकोनाजोल न्युन गुणस्तरको भेटिएको छ। औषधि व्यवस्था विभागले बजारबा नमूना संकलन गरेर परीक्षण...