स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्बजनिक गर्यो (अनमी)पब्लिक हेल्थ नर्स /कम्युनिटी नर्सिङ को समायोजनको लिस्ट (गुनासो सहित)

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बहु प्रतिक्षित स्वास्थ्य सेवा सहायक स्तरका जनरल नर्सिङ तथा कम्युनिटी नर्सिङ समुह ४/५/६ तहको गुनासो बाहेक र गुनासो सहितको बेग्लै बेग्लै समायोजन भएका कर्मचारीहरुको समायोजनको अन्तिम...