No Images Found

कोरोना भाईरस (COVID-19) मा प्रयोग हुने Contact Tracing र Reporting फारमहरू !

ईपिडीमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा द्वारा जारि गरिएको देशै भरिका स्वास्थ्य संस्थाहरु तथा अस्पाताल लगायतले कोरोना भाईरस को Contact Tracing र Reporting गर्दा अनिबार्य प्रयोग गर्ने फारमहरू : Contact Tracing...