No

Triage in epidemics : Especially Focus On Corona Virus

Triage in epidemicsExact screening protocols may vary depending on the nature of the epidemic and its principle symptoms and etiology. However, many epidemic illness have vague or overlapping symptoms.During the...

No

कोभिड-१९ को माहामारीको समयमा खोप सेवा संचालनको लागि मार्गदर्शन २०७७ /

कोभिड-१९ को माहामारीको समयमा खोप सेवा संचालनको लागि मार्गदर्शन २०७७ /

No

कोरोना भाइरसबारे संसारभरि नमेटिएका केही जिज्ञासा र तथ्यगत कुरा-विश्लेषण सहित /

कोरोना भाइरस संक्रमित कति प्रतिशत मानिसलाई सोको लक्षण देखिएको छैन? के यस्ता मानिसहरूबाट अरूलाई संक्रमण हुनसक्छ? ‘साइन्स’ जर्नलमा छापिएको एक अनुसन्धानअनुसार चीनमा पाँच जना कोरोना भाइरस संक्रमितमध्ये चार जनालाई त्यस्ता...

No

कोरोना भाईरस सम्बन्धि नेपाल सरकारले जारि गरेका नीति,निर्देशिका,म्यान्युल तथा सम्पूर्ण डकुमेन्टहरु /

कोरोना भाईरस सम्बन्धि नेपाल सरकारले जारि गरेका नीति,निर्देशिका तथा सम्पूर्ण डकुमेन्टहरु / 1. कोभिड-१९ का बिरामीहरूको उपचारमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७७ (new) 2. Pocket...

No

Pocket Book For Infection Prevention & Control Measures For COVID-19 In Health Care Setting

Pocket Book For Infection Prevention & Control Measures For COVID-19 In Health Care Setting For PDF File Download Click Here.