No Images Found

स्वास्थ्य आमा समुह : पूर्ण बिवरण(गठन प्रकिया,भूमिका सहित पूर्ण पाठ )

राष्ट्रिय महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका  कार्यक्रम रणनीति २०६७ (पहिलो संशोधन २०७६) अनुसार स्वास्थ्य आमा समूहको गठन प्रकृया : समुदायको सहभागितामा स्थानिय स्वास्थ्य संस्थाको स्वास्थ्य कार्यकर्ताले प्रजनन् उमेरका महिलाहरूलाई समावेस गरि...

राष्ट्रिय महिला समुदाय स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम रणनीति २०६७

राष्ट्रिय महिला समुदाय स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम रणनीति २०६७

स्वयंसेविका दिवसको अबसरमा दिक्तेल नगरपालिकाले दियो प्रत्साहन भत्ता ! कोक्रो घोप्ट्याउने दिन गए : नगर प्रमुख /

दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढ़ी नगरपालिका, स्वास्थ्य शाखाले आज १६ औं महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिवसको अवसरमा नगर भरिका १५ वडाका एक/एक उत्कृष्ट मस्वासेलाई नगद रकम सहित सम्मान गरेकोछ / नगरले अन्तर्राष्ट्रिय स्वयम्सेवक...