हात्तीपार्इले रोग निवारणका लागि राष्ट्रिय आम औषधि सेवन कार्यक्रम (२०७६)बारे जानकारी

हात्तीपार्इले रोग बारे सामान्य जानकारीहात्तीपार्इले रोग मानिसलाई नराम्रो गरी शारिरीक रूपमा अशक्त, असमर्थ तथा अपाङ्ग बनाउने एक सरुवा रोग हो । यो रोग एक प्रकारको मसिनो धागो आकारको जुका जस्तै...