No Images Found

ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी रणनीति बन्दै-नौ बुँदे सम्झौता /

ज्येष्ठ नागरिकलाई सहज रुपमा उपचार तथा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नयाँ रणनीति बनाउने भएको छ। जेरियाट्रिक (ज्येष्ठ नागरिक) स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन निर्देशका २०७७ ल्याइसकेपछि मन्त्रालयले रणनीति निर्माणको प्रक्रिया...