No Images Found

स्वास्थ्य क्षेत्रमा MCQ तयारीका ७ टिप्स(स्वास्थ्य लोकसेवा बिशेष)

१) पाठ्यक्रम : सर्वप्रथम त तपाईलाई आफूले तयारी गरिरहेको पदको पूर्वनिर्धारित पाठ्यक्रमको बारेमा विस्तृत रुपमा ज्ञान हुनुपर्छ । प्रत्येक विषयको गहिराईको बारेमा अध्ययन गर्न निकै जरुरि छ । विषयले परीक्षार्थीबाट...