प्रदेश न १ ले सार्बजनिक गर्यो खोप सुपरभाईजर अधिकृत¸ परिवार नियोजन अधिकृत¸ क्षय/कुष्ट सुपरभाईजर अधिकृत¸ भेक्टर कन्ट्रोल सुपरभाईजर¸ पदका ५/६/७ तहका कर्मचारीहरुको पदस्थापन विवरण

बिराटनगर, प्रदेश न १ को सामाजिक बिकास मन्त्रालयले आज आफ्नो प्रदेश अन्तर्गतका खोप सुपरभाईजर अधिकृत¸ परिवार नियोजन अधिकृत¸ क्षय/कुष्ट सुपरभाईजर अधिकृत¸ भेक्टर कन्ट्रोल सुपरभाईजर¸ पदका ५/६/७ तहका कर्मचारीहरुको पदस्थापन विवरण...