स्वास्थ्य संस्थाहरुको न्युनतम सेवा मापदण्ड(MSS) चेकलिस्ट २०७६ (पूर्ण सामाग्री)

स्वास्थ्य संस्थामा न्युनतम सेवा मापदण्ड अनुरुप स्वास्थ्य चौकीहरुमा गुणस्तर सुधार ल्याउनका कमिकमजोरी पहिचान गर्नका लागि प्रयोग गरिने गरिने छेक लिस्ट / हेरौ पूर्ण निर्देशिका :[embeddoc url="http://plugin.test/wp-content/uploads/2020/01/HP-MSS-Tool-Final-2076.pdf" download="all" viewer="google" text="Download गर्नुहोस"]