No Images Found

निर्माणाधीन स्वास्थ्य सेवा केन्द्रलाई अर्थको १ अर्ब ८ करोड बजेट निकासा

अर्थ मन्त्रालयले १ सय १३ वटा स्थानीय तहमा निर्माणाधीन स्वास्थ्य सेवा केन्ऽका लागि १ अर्ब ८ करोड ५३ लाख २३ हजार रुपैयाँ शसर्त अनुदानका रुपमा निकासाको स्वीकृति दिएको छ ।...