No Images Found

स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ र स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ परिमार्जन सम्बन्धी सूचना

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ तथा स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५ परिमार्जन गर्नका लागि मसौदा समितिलाई जिम्मा दिएको जानकारी सहित समयानुकुल परिमार्जन गरिनुपर्ने बिषयहरु मन्त्रालयले सार्वजनी गरेको तपशिलको...

No

Lectures Slides Of COVID-19(Corona Virus)-By MoHP Nepal

Lectures Slides Of COVID-19 By MoHP Nepal

No

कोरोना संक्रमण रोकथामका लागी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अपनाएका मुख्य ६ वटा रणनीतिहरु !

कोरोना संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्य व्यवस्थित गर्नका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अपनाएका मुख्य ६ वटा "T" रणनीतिहरु पहिलो टी : ट्राभल रेष्ट्रिक्सन यसको लागि आवतजावत बन्द गर्ने नै...

मातृ शिशु तथा बाल्यकालिन पोषण का्र्यक्रमको खर्च गर्न परिवार कल्याण महाशाखाको निर्देशन (पत्र सहित)

नेपाल सरकार , स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा बिभाग अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाले मातृ शिशु तथा बाल्यकालिन पोषण का्र्यक्रम लागु भएका सम्पूर्ण स्थानीयतहहरुमा आब २०७६/०७७ को खर्च फुकुवाको परिपत्र...

No

नर्सिङले पाउने नाईट भत्ता पाउनु भएको छैन? यो प्रमाण पेश गर्नुस !(पत्र सहित)

२०६६/०९/०९ मा निर्णय भै कार्वान्वयन भएको (नर्सिङ समूहले )नाईट भत्ता पाउनु भएको छैन भने यो प्रमाण पेश गर्नुस ! श्रोत : स्वास्थ्य मन्त्रालय

स्वास्थ्य संस्थाहरुको न्युनतम सेवा मापदण्ड(MSS) चेकलिस्ट २०७६ (पूर्ण सामाग्री)

स्वास्थ्य संस्थामा न्युनतम सेवा मापदण्ड अनुरुप स्वास्थ्य चौकीहरुमा गुणस्तर सुधार ल्याउनका कमिकमजोरी पहिचान गर्नका लागि प्रयोग गरिने गरिने छेक लिस्ट / हेरौ पूर्ण निर्देशिका :[embeddoc url="http://plugin.test/wp-content/uploads/2020/01/HP-MSS-Tool-Final-2076.pdf" download="all" viewer="google" text="Download गर्नुहोस"]