राष्ट्रिय संयुक्त बैठक (NJAR)समिक्षा सम्बन्धि स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिपत्र /

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आज एक परिपत्र जारी गर्दै आब २०७५/०७६ का स्वास्थ्यका गतिविधिहरुको राष्ट्रिय रुपमा बार्षिक समीक्षा संचालन का लागि उल्लेखित स्थानीयतहरुका पत्रमा तोकिए अनुसारका प्रतिनिधिहरु लाई समिक्षामा उपस्थितिका...