No Images Found

प्राथामीक स्वास्थ्य केन्द्र (PHC) को परिमार्जित नयाँ दरबन्दी संरचना २०७६

प्राथामीक स्वास्थ्य केन्द्रको परिमार्जित  नया दरबन्दी संरचना २०७६ अनुसूची-३ स्थानीय तह अन्तर्गत रहेको प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्रमा अब १० जना कर्मचारीको दरबन्दी रहने भएको छ /हेरौ PHC को परिमार्जित नयाँ दरबन्दी...