समायोजन भए पनि यथा स्थानमा काम काज गर्न भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिपत्र (पत्र सहित)

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशै भरी डेङु रोगको प्रकोप फैलिएको हुनाले स्वास्थ्य मन्त्रालयको विभिन्न मितिमा भएको समायोजनमा कर्मचारीहरु लाई पत्र पठाईए पनि उक्त कर्मचारीहरु लाई हाल अर्को ब्यबस्था नभए सम्म...