स्वास्थ्य मन्त्रालयको बिश्व एड्स दिवस २०१९ मनाउन नारा सहित परिपत्र /

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एक परिपत्र गर्दै यस बर्ष २०१९ को डिसेम्बर १३२ औं बिश्व एड्स दिवस “एचआईभी को नियन्त्रणमा समुदायको प्रभावकारी भूमिका” भन्ने मूल नारा सहित संघ.प्रदेश र स्थानीय...