क्षयरोग कार्यक्रमको Sub Recipient अर्थात साझेदारी संस्था संग कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७५/०७६

राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रम अन्तर्गत  "Sub Recipient अर्थात साझेदारी संस्था संग कार्यक्रम संचालन निर्देशिका" संसोधित तेश्रो संस्करण आब २०७५/०७६.   पुरा निर्देशिका डाउनलोड गर्न तल जानुहोस् : [embeddoc url="http://plugin.test/wp-content/uploads/2019/09/TB_SR_Implementation_Guideline-Final.pdf" download="all" viewer="google"...