No Images Found

अंकभार थपिदै : विशेषज्ञ तहको चिकित्सक नाम दर्ता परीक्षामा

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले विशेषज्ञ (स्नाकोत्तर) तहको चिकित्सक नाम दर्ताका लागि लिने विशेषज्ञ परीक्षाको अंकभार थप गरेको छ।  काउन्सिलले एक सूचना जारी गरी विशेषज्ञ तहको चिकित्सक नाम दर्ताका लागि लिने विशेष...