No Images Found

टाइफाइड वा म्यादी ज्वरो सम्बन्धि बिशेष जानकारी /

टाइफाइडलाई नेपालीमा आन्तरिक ज्वर वा म्यादी जरो (ज्वरो) पनि भनिन्छ। यो ज्वरो साल्मोनेला टाइफी प्रजातिको ब्याक्टेरियाको सङ्क्रमणका कारणले आउने गर्दछ।लक्षणहरु तथा अवस्था सङ्क्रमणको छ देखि तीस दिनपछि देखिने यसका लक्षणहरू मन्द...