टाइफाइड वा म्यादी ज्वरो सम्बन्धि जानकारी एवं प्रस्तुतीकरण

टाइफाइडलाई नेपालीमा आन्तरिक ज्वर वा म्यादी जरो (ज्वरो) पनि भनिन्छ। यो ज्वरो साल्मोनेला टाइफी प्रजातिको ब्याक्टेरियाको सङ्क्रमणका कारणले आउने गर्दछ। लक्षणहरु तथा अवस्था  सङ्क्रमणको छ देखि तीस दिनपछि देखिने यसका...