पाठेघर खस्ने समस्याको रोकथाम, उपचार  सम्बन्धि कार्यविधि निर्देशिका २०६८ (दोश्रो संसोधन सहित)

आङ खस्नु भनेको बच्चा जन्माउँदा तलझरेको पाठेघर आफ्नो पुरानै स्थानमा नफर्की सकेको अवस्थामा बल पर्ने काम गर्नु पर्दा पाठेघर कै अङ्ग योनीबाट बाहिर निस्कनु हो । बच्चा जन्माउँदा झरेको पाठेघर...